Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Evropský projekt

Podpora výuky základů informatiky na 1. stupni základní školy podle rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání


Projekt povede ke zkvalitnění počátečního vzdělávání. Podpoří výuku informatiky na 1. stupni základních škol. V rámci projektu se učitelé proškolí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Potom začnou zavádět nové metody a výukové činnosti do praxe svých škol. Didaktické postupy a výukové moduly učitelé ověří na školách v hodinách informatiky. Následně se zavedou do školních vzdělávacích programů v souladu s rozvojem klíčových kompetencí v informatice a navážou i na výuku dalších předmětů. Hlavním cílovým výstupem bude kvalitnější, inovovaná výuka informatiky za pomoci odborné příručky Mozaika námětů pro výuku informatiky na 1. stupni. Příručka bude distribuována v elektronické i tištěné podobě.

Odkazy na Evropský sociální fond, Strukturální fondy a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je kvalitní inovovaná výka informatiky. Učitelům pomůže odborná příručka Mozaika námětů pro výuku informatiky na 1. stupni. Celý projekt povede ke zkvalitnění počátečního vzdělávání na prvním stupni základních škol. Podpoří výuku informatiky tím, že proškolí učitele, zavede nové metody a výuku do praxe škol. Didaktické postupy ověří učitelé přímo na školách, které jsou členy sdružení Mozaika. Následně je ředitelé partnerských škol zavedou do školních vzdělávacích programů v souladu s rozvojem klíčových kompetencí v oblasti informatiky a v návaznosti na výuku dalších předmětů.

Více informací o cílech a vazbách

Potřebnost projektu

Učit kvalitně informatiku na prvním stupni základní školy klade na pedagoga velké nároky. Žáci by se ale v oblasti informačních a komunikačních technologií měli vzdělávat už společně se základy čtení, psaní a počítaní. Proto je zcela nezbytné vzdělávat učitele prvního stupně v oblasti informačních a komunikačních technologií. Nejde jen s počítačem umět pracovat, ale umět své znalosti předat žákům.

Více informací o potřebnosti