Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Tematické plány pro výuku Informatiky pro 2. - 5. ročník

 

Tematické plány učiva Informatiky 2. – 5. ročník
(ZŠ a MŠ Stehelčeves)


Informatika, 2. ročník „Malování nás baví“

Září

·         Rozdělení PC, ověření vstupních znalostí (rozhovor). Pravidla PC učebny.
Praxe: Zapnutí a vypnutí PC. Přihlášení do systému.

·         Počítač jako stroj na zpracování informací. Počítačová sestava (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš).
Praxe: Popiš obrázek PC sestavy.

·         Ovládání výukových programů z matematiky.

·         Ovládání výukových programů z českého jazyka.

Říjen

·         Struktura dat v počítači – seznámení s uspořádáním dat v PC (složka, dokument).
Praxe: Vytvoření vlastní složky (pravým tlačítkem myši) v Dokumentech (název = Příjmení Jméno), ukládání souborů (obrázků) do vlastní složky.

·         Grafický program Drawing for Children (kreslení čar myší – „Klubíčko pro kočičku“).

·         Drawing for Children (nástroj razítka – „ZOO“).

·         Drawing for Children (nástroj tužky a čáry – „Iniciála, moje písmeno“).

Listopad

·         Drawing for Children (nástroj pozadí – „Vesmír“).

·         Drawing for Children (nástroj geometrické tvary – „Stavebnice“).

·         Drawing for Children (nástroj kliparty + funkce tlačítek Shift, Ctrl, Alt).

·         Drawing for Children (nástroj text + kliparty „Pracovní list pro 1. r. na čtení“).

Prosinec

·         Drawing for Children (nástroj text + kliparty „Pozvánka na oslavu“).

·         Drawing for Children (nástroj speciální nástroje „Ohňostroj nad městem“).

·         Drawing for Children (nástroj linie – „Abstraktní obrazy“).

·         Tisk více obrázků a fotografií ze složky (pomocí průvodce tiskem).

Leden

·         Stránky pro děti. Používá internetové stránky určené dětem.

·         Orientace na webových stránkách určených dětem. Hraní her.

·         Přihlašování na uvedené stránky, přihlašovací údaje, využití stránek bez registrace.

·         Bezpečnost osobních údajů na internetu.

Únor

·         Spustí aplikaci Malování.  Uloží dokument do složky se svým jménem.
Praxe: Pohyb a správné držení myši. „Můj podpis“ (nástroj tužka, guma). Uložení dokumentu.

·         Malování (panel nástrojů, plechovka, barvy). Otevření dokumentu. Postup při uložení dokumentu do vlastní složky.
Praxe: Vybarvi obrázek (omalovánky).

·         Malování (nástroj úsečka). Používání tlačítka ZPĚT.
Praxe: „Zločinec za mřížemi“ (kreslení mříží pomocí nástroje úsečka).

·         Malování (nástroj štětec).
Praxe: Píšeme (překreslujeme) štětcem písmena v „japonském“ stylu (zkosený štětec).

Březen

·         Malování (nástroj čtverec). Otevírání dokumentu (prohlédneme si minulou práci). Nový dokument.
Praxe: „Barevná mozaika“ ze čtverců (pázdné čtverce a obdélníky, výplň).

·         Malování (přesný kruh pomocí pravého tlačítka myši + Shift).
Praxe: „Barevné korálky“.

·         Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru, průhledné pozadí).
Praxe: „Princeznička na bále“ (skládání korálků z minulé hodiny na šňůrku).

·         Malování (nástroj výběr, přesouvání, výběr libovolného tvaru).
Praxe: „Rozházená písmenka“ (poskládej písmena do slov).

Duben

·         Malování (používání různých nástrojů). Práce podle návodu.
Praxe: Namaluj domeček (práce podle diktátu, samostatná práce).

·         Malování (základní popis okna, tužka, guma, lupa - zvětšování). 
Praxe: Namaluj motýla.

·         Malování (kopírování). Klávesové zkratky levou rukou pro kopírování a vkládání (Ctrl+C, Ctrl+V).
Praxe: Cvičení "Panáček".

·         Malování (předdefinované tvary, více barev, nastavení více barev). Nakreslí jednoduchý obrázek.
Praxe: "Hrad" - dlouhodobá a závěrečná práce.

Květen

·         Malování.
Praxe: Závěrečná práce. Tisk závěrečné práce (atributy obrázku, velikost obrázku, příprava před tiskem, tisk).

·         Aplikace Dětské grafické studio. Seznámení s funkcemi a možnostmi programu.
Praxe: Samolepky.

·         Dětské grafické studio.
Praxe: Kalendář na školní rok.

Červen

·         Elektronická pošta - komunikace.
Praxe: Založení e-mailové adresy. Uživatelské jméno, heslo pro vstup (zapamatovatelné).

·         E-mail (doručená pošta, odeslaná pošta). Orientace na úvodní stránce, nabídka funkcí. Praxe: Nastavení velikosti schránky, práce se složkami.

·         E-mail (doručená pošta, odeslaná pošta). Orientace na úvodní stránce, nabídka funkcí.
Praxe: Nastavení velikosti schránky, práce se složkami.

·         E-mail (nový dopis - adresa, předmět, vlastní text). Možnosti psaní "zavináče" (pravý Alt + V).
Praxe: Psaní dopisů spolužákům.

·         E-mail (přečtení dopisu, odpověď). Otevře přílohu.
Praxe: Čtení dopisů.

·         Opakování učiva. Ověřování výstupních informací.


 

Informatika, 3. ročník „Pohádky a příběhy“

Září

·         Rozdělení počítačů, ověřování vstupních znalostí. Seznámení s pravidly PC učebny.
Praxe: Zapnutí a správné vypnutí počítače. Přihlášení do systému, uživatelský účet.

·         Seznámení s počítačem.  Z čeho se počítač skládá? Základní části počítačové sestavy (skříň počítače, monitor, klávesnice, myš).
Praxe: Pohyb myší, správné držení myši.

·         Klávesnice, části klávesnice (numerická, alfanumerická, funkční).
Praxe: Prstoklad na klávesnici. Program psaní všemi deseti Mount Blue - vytvoření účtu.

Říjen

·         Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu.

·         Program Mount Blue - psaní všemi deseti, ovládání programu. Dál pokračujeme vždy na začátku každé vyučovací hodiny, využíváme jej jako rozcvičku.

·         Textový editor MS Word - spuštění. Popis základní pracovní plochy.
Praxe: Názvy pohádkových postav - psaní malými písmeny, psaní čárky - slova. Uložení dokumentu do vlastní složky.

·         MS Word - psaní velkých písmen na počátku slov, psaní velkými písmeny. Klávesy Shift a CapsLock. Funkce klávesnice v textovém editoru.
Praxe: Doplň vlastní jména pohádkových postav.

·         MS Word - psaní ň, ť, ď a zvláštních znaků.
Praxe: "Žluťoučký kůň Šimlík úpěl ďábelské ódy".

Listopad

·         MS Word - různé způsoby označování textu. Mazání textu pomocí kláves Delete a BackSpace. Praxe: Hraní s krátkými větami, opravy připravených textů, "Nadbytečná slova".

·         MS Word - kopírování textu. Označení nového řádku - Enter.
Praxe: Napiš název pohádky a kopíruj jej několikrát na další řádky.

·         MS Word - formátování textu (základní formát písma tučné ap., velikost, náhled textu). Otevření dokumentu. Ulož jinak.
Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky.

·         MS Word - formátování textu (barva textu, další formáty písma - textové efekty, proložení znaků).
Praxe: Hry s formátováním názvu pohádky.

Prosinec

·         Operační systém Windows. Popis plochy, ikony na ploše (Dokumenty, Tento počítač, Koš).
Praxe: Práce se složkami (označování a otevírání, vytváření, přejmenování).

·         OS Windows - okna ve Windows.
Praxe: Změna velikosti, posouvání, práce s více okny najednou.

·         OS Windows – Hlavní nabídka, Start, Příslušenství (v nabídce Start). Spustí aplikaci Kalkulačka. Funkce klávesnice – čísla.
Praxe: Program Kalkulačka podrobněji, prstoklad na numerické klávesnici.

Leden

·         Ukládání dat. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk).
Praxe: Uloží svá data na flashdisk.

·         Internet a pojmy - počítačové sítě. Zásady bezpečného používání internetu pro děti.
Praxe: Spustí internet. Odkaz: www.bezpecnyinternet.cz.

·         Internetové prohlížeče - Internet Explorer. Adresa - adresový řádek, formát adresy, doména.  Praxe: Vyhledávání (v tištěných časopisech, novinách atp.) a psaní adres do adresního řádku.

Únor

·         Internet - hypertextové odkazy.

·         Internet - vyhledávání pomocí klíčových slov. Zjišťuje šíři informačních zdrojů na internetu při vyhledávání informací z různých oblastí svého zájmu. Oblíbené stránky.
Praxe: Hledání stránek o mých zájmech (10 klíčových slov), kopírování adres do soboru.

·         Zná internetové stránky školy. Orientuje se na webových stránkách školy, vyhledává informace ke studiu (kvíz, hodnocení obsahu).

Březen

·         Ovládání výukových programů (anglický jazyk, český jazyk).

·         Ovládání výukových programů (vlastivěda, matematika).

·         E-mail. Odesílání přílohy zprávy.
Praxe: Odešli svou práci. Odesílání úkolů učiteli.

·         E-mail. Práce se složkou kontakty – přidání kontaktu, skupiny kontaktů.

·         E-mail. Ukládání, mazání, přeposílání. Rozlišuje vyžádané a nevyžádané zprávy.

Duben

·         E-mail. Další možnosti e-mailové pošty.
Praxe: "Povídka" - každý napíše jednu větu a pošle dál.

·         MS Word. Procvičování v přepisu delších textů a rychlosti psaní.
Praxe: Psaní jednoduchého textu pohádky (Hrubín) pro další práci.

·         MS Word – práce s obrázky.
Praxe: Vkládání obrázků do textu (zatím jen kliparty v nabídce programu, úprava velikosti).

·         MS Word – práce s obrázky.
Praxe: Obrázek (formátování - obtékání textu).

·         MS Word - okraje stránky, vzhled a náhled stránky před tiskem (viz nabídka Soubor). Orientace textu na výšku a na šířku stránky.
Praxe: Úpravy vzhledu stránky. Tisk dokumentu.

Květen

·         Struktura dat v počítači - programy, dokumenty a soubory. Složka (adresář).
Praxe: Vytvoření složky (pravým tlačítkem myši).

·         Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Animované obrázky.gif.
Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky pohádkových postav a ulož si je do složky.

·         Malování obrázku k pohádce v programu Malování (Drawing for Children).

·         PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání textu.

Červen

·         PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vkládání obrázků.

·         PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Snímky - vzhled prezentace.

·         PowerPoint - jednoduchá prezentace (pohádka, pohádkové postavy) - skupinová práce. Prezentace.

·         Opakování učiva. Ověřování výstupních informací.


 

Informatika, 4. ročník „Mezi námi zvířaty“

Září

·         Rozdělení počítačů. Připomenutí pravidel PC učebny. Hygiena práce u počítače (správné umístění PC, správné sezení u PC).
Praxe: Předveď správné sezení.

·         Hardware a software. Počítačová sestava.  Přídavná zařízení. Vstupní a výstupní zařízení (modem, skener, wifi).

·         Skenování obrázků.
Praxe: Skenování obrázků živočichů z časopisů a knih.

Říjen

·         Úpravy skenovaných obrázků v PC.

·         MS Word - základní úpravy textu – odstavec (zarovnání), odsazení prvního řádku.
Praxe: Psaní delšího textu (list do encyklopedie, zvířata).

·         MS Word - základní úpravy textu – odrážky a číslování, přesouvání, tabulátory.

·         MS Word - obrázky stažené z internetu či jiných nosičů, vkládání do textu.
Praxe: Vkládání skenovaných obrázků do textu o zvířeti.

 

Listopad

·         MS Word - tisk práce. Typy tiskáren.

·         Internet - vyjmenuje nejznámější vyhledavače. Vyhledávací stránka - vyhledávání podle seznamových struktur vyhledavače a pomocí klíčových slov.

·         Internet - stahování a ukládání obrázků do složky v počítači. Autorská práva a citace zdroje. Praxe: Vyhledej na Internetu obrázky zvířete a ulož si je do složky.

·         MS Word - otevření, uložení a zavření dokumentu. Šablony, úprava šablony.
Praxe: Kalendář na nový rok, leták - plakát.

Prosinec

·         Ovládání výukových programů (Přírodověda).

·         Vyhledává informace za účelem jejich praktického využití ve výuce jiných předmětů i v životě (dopravní spojení).

·         Vyhledává informace za účelem jejich praktického využití ve výuce jiných předmětů i v životě (počasí, programy TV, apod.).

·         Důvěryhodnost zdroje informací. Rozlišuje informace potřebné a nadbytečné.
Praxe: Informace na internetu o vybraném živočichovi.

Leden

·         Založení blogu. Seznámení s úpravou a obsahovou náplní.

·         Vektorová a rastrová grafika. CorelDRAW - základní plocha a objekty. Vkládání objektů (tvary - přesný kruh). Barvy.
Praxe: Kuličky - barevná výplň

·         CorelDRAW - kreslí jednoduché obrázky. Vodící lišta. Ukládání. Duplikační režim. Pořadí objektů.
Praxe: Fantastické zvíře.

·         CorelDRAW - vkládá klipart, fotografie.
Praxe:  Výukový list pro prvňáčky (spoj obrázek zvířete se slovem).

·         CorelDRAW - jednoduché křivky a úsečky. Spojené úsečky. Tvary. Síť.
Praxe: Bludiště "Najde zvířátko svůj domeček?".

Únor

·         CorelDRAW - základní editace objektu (výběr a editace objektu - označování změna velikosti, přesouvání, rotace a zkosení objektu, tvarování objektů).

·         Komunikace na internetu (e-mail). Pojmy nevyžádaný e-mail, viry, spam, hoax. Ochrana dat na internetu.

·         Antivirový program. Antivirová opatření a možnosti antivirových ochran.
Praxe: Seznámení s antivirovými programy a jejich ovládání.

Březen

·         Windows - otevřít v programu, seřazení položek v nabídce Start. Hlavní nabídka (ikony snadného spuštění, schování spodní lišty.

·         Windows - ovládací panely (nastavení data a času).

·         Windows - kontrola disku, defragmentace, komprimování, instalování programů.

·         Digitální fotoaparát. Focení. Stažení do PC.
Praxe: Fotografujeme svoje zvíře.

·         Digitální fotografie - rastrové obrázky (rozměr obrázku, velikost, náhled, obrázkové formáty).

Duben

·         Změna formátu fotografie. Prohlížeče obrázků (Prohlížeč obrázků a faxů, IrfanView). Úprava fotografií (obrázků).

·         Multimediální prezentace - druhy programů, prezentací. PowerPoint - základní okno programu. Strategie práce na prezentaci.

·         PowerPoint - šablona, rozložení snímku, přidání nových snímků.
Praxe: Tvorba prezentace Moje zvíře.

·         PowerPoint - vložení grafických objektů (obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary).
Praxe: Vložení fotografií.

Květen

·         PowerPoint - psaní a úprava textů, nová textová pole.

·         PowerPoint - prezentace Moje zvíře.

·         Soubor a jeho název. Cesta souboru, pravidla pro zadávání cesty.
Praxe: Vyhledávání souborů různých typů.

·         Struktura dat v počítači. Vyhledává data v počítači. Mazání a organizace souborů, složek, přejmenovávání.

Červen

·         Monitory. Další druhy počítačů. OS Windows - přehled ve složkách, zástupci na ploše.
Praxe: Pozadí. Spořič, vzhled plochy (fotografie zvířete na pozadí).

·         Ukládání dat. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk).
Praxe: Uloží svá data na flashdisk.

·         Opakování učiva. Ověřování výstupních informací.


 

Informatika, 5. ročník „To jsem já“

Září

·         Pravidla bezpečnosti při práci s elektronikou. Uvědomuje si možná mechanická poškození elektroniky a datových nosičů. Zásady práce s počítačem.
Praxe: Fotografování - portrét, stažení fotografií do počítače.

·         E-mail - seznamuje se možnostmi nastavení e-mailu (podpis, vzhled, zabezpečení, antispamová ochrana).
Praxe: Vložení a poslání fotografie kamarádovi.

·         E-mail - přiloží k e-mailu dokument. Pracuje se složkou „rozepsané“.
Praxe: Tisk fotografií.

·         Ochrana dat, ukládání. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk, CD-R, CD-RW). Uvědomuje si možná mechanická poškození datových nosičů.

Říjen

·         MS Word - WordArt (tvorba nadpisů, reklamních hesel). Úprava WordArtu (barva, tvar, trojrozměrný efekt, stíny).
Praxe: Moje jméno.

·         Historie informací, význam informací v dnešní době. Využití počítačů. Osobní informace. Praxe: Tvorba vizitky (CorelDRAW).

·         MS Word - kreslení (automatické tvary, textová pole).
Praxe: Pozvánka na narozeniny.

·         Připojení k internetu. Internetové protokoly - software.
Praxe: Osobní data na Internetu.

Listopad

·         Komunikace na internetu. Pojmy web, chat, viry, spam. Ochrana dat na internetu - chat, ICQ, Facebook.

·         Tvorba vlastních internetových stránek (blog) - založení stránek. Poskytování informací po internetu a ochrana dat před zneužitím.
Praxe: www.webnode.cz, www.blog.cz.

·         Různé cesty pro vyhledávání informace. Posuzuje pravdivé jádro informací, ověřuje si pravdivost z různých zdrojů.
Praxe: Znamení a horoskopy.

·         Tvorba vlastních internetových stránek.
Praxe: Vkládání informací (horoskop, odkazy na stránky).

Prosinec

·         Skenování obrázků.
Praxe: Skenování fotografií členů mojí rodiny.

·         OS Windows - Soubor a jeho název. Nejznámější přípony souborů. Velikost složky a dokumentů.
Praxe: Úprava fotografií.

·         Multimediální prezentace - druhy programů, prezentací. PowerPoint - základní okno programu. Strategie práce na prezentaci. PowerPoint - rozložení, přidání nových snímků. Praxe: Prezentace Moje rodina.

·         PowerPoint - vložení grafických objektů (obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary). Praxe: Vložení fotografií.

Leden

·         PowerPoint - psaní a úprava textů, nová textová pole.

·         PowerPoint - SmartArt.
Praxe: Snímek Můj rodokmen.

·         WMP - grabování, kopírování hudby, MP3 http://mp3s.nadruhou.net/, skiny, internetová rádia.

·         PowerPoint - vkládání hudby, efekty objektů, časování, přechody mezi snímky.

·         PowerPoint - prezentace práce.

Únor

·         Windows Media Player – přehrávání hudby.

·         Tvorba vlastních internetových stránek.
Praxe: Vkládání oblíbených písniček.

·         MS Word - kreslení (automatické tvary, textová pole).
Námět: Věž z krychlí.

·         MS - Word - tabulky. Ohraničení a stínování. Sloupce.
Praxe: Křížovka se jmény.

Březen

·         MS Word - čísla stránek, záhlaví a zápatí.
Praxe: Hlavičkový papír pro firmu.

·         MS Word - tabulky, psaní jmenného seznamu. Ohraničení a stínování. Sloupce.
Praxe: Anketa. Příprava a tisk záznamového archu.

·         Tabulkový kalkulátor MS Excel - základní okno, buňka, změna textu, velikost buňky.
Praxe: Anketa - přepis dat do tabulky Excel.

·         Funkce (součet, průměr).
Praxe: Anketa - součet respondentů.

Duben

·         MS Excel - další funkce - označování, kopírování, rozvíjení řady, formát buňky, ohraničení.

·         MS Excel - graf - tvorba grafu.
Praxe: Anketa.

·         MS Excel - jednoduchá kalkulačka.

Květen

·         Internetové obchody. Nakupujeme počítač.
Praxe: Vyhledávání nabídek na internetu. Vložení textu do souboru.

·         Hardware -obsah počítačové skříně (základní deska, procesor, harddisk, paměť RAM, přídavné karty, zdroj, mechaniky).
Praxe: Orientujeme se v inzerátu na prodej PC.

·         Možnosti zabezpečení počítače (hesla, programy). Klávesové zkratky. Učí se reagovat při nestandardním chování PC.

Červen

·         CorelDRAW - hrátky s fotografiemi.

·         Ukládání dat. Záznamová média (disketa, DVD, CD, harddisk, flashdisk). Praxe: Uloží svá data na flashdisk.
Praxe: Vypalování CD

·         MS Word - obaly na CD (šablony MS Word).

·         Opakování učiva. Ověřování výstupních informací.