Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Učitelé i žáci málotřídních škol Kladenska zapojí počítače do výuky

11.03.2009 11:30

Kladno, 11. března 2009 – V málotřídních školách ze sdružení Mozaika zahajují projekt na podporu výuky základů informatiky. Školy využijí dotaci z operačního programu Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Učitelé z málotřídních škol Kladenska se naučí používat počítač a internet ke své každodenní pedagogické práci. Pro žáky se stanou informační technologie standardním pracovním nástrojem, informačním zdrojem a komunikačním prostředkem.

„Žáci i učitelé si zvykají, že počítače propojené do internetu se stávají samozřejmou součástí života. A proto nesmějí chybět ani v procesu učení. Obzvlášť na prvním stupni základního vzdělávání, kde žák získává základní kompetence k učení. Dosud se informační technologie považovaly za nadstavbu,“ uvedla ředitelka Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč Věra Komárková.

Téměř pětimilionovou dotaci využijí ředitelé škol pro vzdělávání učitelů a nákup počítačů. Projekt inovované výuky informatiky potrvá do roku 2011. Všechny aktuální didaktické poznatky budou učitelé průběžně publikovat na webových stránkách sdružení Mozaika. Na závěr vydá Mozaika metodickou příručku pro výuku informatiky na prvním stupni základní školy. Nové poznatky pak mohou ředitelé jakékoliv základní školy v České republice zavést do svého školního vzdělávacího programu.

„Mezi šestým a jedenáctým rokem škola nejvíc děti ovlivňuje. Nemůžeme je pouze posadit před počítač, ale musí je inspirovat dobře připravený učitel. Žáci pak získají bezpečný, rozumný a kritický přístup k internetu a počítačům obecně,“ doplnila Komárková.

Učitelé se naučí tvořit podnětnou náplň hodin informatiky, která odpovídá věku a schopnostem žáků. Nové metody potom z informatiky přenesou do každodenního vzdělávání ve všech předmětech.

Další informace

www.mozaikaict.cz

Kontakty na koordinátory z jednotlivých škol

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

  1. Sdružení málotřídních škol Kladenska vzniklo v roce 2003. Malé školy díky spolupráci šetří náklady na vzdělávání učitelů. Pořádají ukázkové hodiny, společné projekty, sportovní akce, kulturní akademie.
  2. Členy Mozaiky jsou Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, Základní škola Kmetiněves, Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, Základní škola Tuřany, Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany.
  3. Příjemcem dotace ve výši 4,8 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Podpora výuky základů informatiky na 1. stupni základních škol podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání je Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč. Projekt se uskuteční v letech 2009 – 2011 a povede ke zkvalitnění počátečního vzdělávání. Podpoří výuku informatiky na 1. stupni základní školy. Učitelé se v rámci projektu proškolí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Následně začnou zavádět nové metody a výukové činnosti do praxe svých škol. Didaktické postupy a výukové moduly si ověří nejprve v hodinách informatiky. Potom mohou ředitelé základních škol rozšířit své školní vzdělávací programy a navázat i na výuku v dalších předmětech.