Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Členské školy Mozaiky

  • vzájemně spolupracují
  • tvoří školní vzdělávací programy
  • vzdělávají učitele
  • připravují metodické materiály
  • pořádají ukázkové hodiny
  • zlepšují spolupráci škol a jejich zřizovatelů
  • pořádají společné akce pro žáky
  • propojují všechny stupně vzdělávání

Významným prvkem pro zlepšení dovedností žáků je začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do běžné výuky. Žáci i učitelé vědí, že počítače propojené do Internetujsou samozřejmými součástmi života a nesmějí chybět v procesu učení. Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč s ostatními partnerskými školami, sdruženými v Mozaice, 
získala dotaci pro roky 2009 - 2011 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.