Společně dosáhneme výš...

Mozaika, sdružení málotřídních škol Kladenska

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/55539/03-R


Mgr. Šárka Holečková
předsedkyně sdružení

sarkaholecek(zavináč)gmail.com

Potřebnost

Používání informačních a komunikačních technologií se nyní považuje za nadstavbu, nikoliv za základní předpoklad kvalitní práce učitele už od prvního stupně základní školy. Cílem je, aby se informační technologie staly standardním pracovním nástrojem při výuce, informačním zdrojem a komunikačním prostředkem.

Projekt řeší problémy výuky informatiky na 1. stupni základní školy a na málotřídních školách, které odhalilo dotazíkové šetření z května 2008.

  • nedostatek metodické podpory výuky informatiky
  • zavedení vyučovacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií, tím rozvoj klíčových kompetencí podle rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání
  • vzdělávání učitelů v oblasti ICT a metodického vedení předmětu informatika
  • zlepšení technických podmínek pro výuku informatiky


Učitelé zapojení do projektu se naučí vytvářet kvalitní náplň hodin informatiky jako protipól používaní počítače a internetu bez konkrétních cílů. Učitelé nejprve absolvují vzdělávací část projektu, díky které začnou využívat stávající i nové vybavení školy. Vytvoří si vlastní plán a přípravu pro smysluplné využítí informačních a komunikačních technologií ve vyučování. Získají motivaci pro další prohlubování svých znalostí v oblasti informatiky.